NWG - Nordic Waves Group

Arbejder gennemtænkt i dag for en lysere fremtid i morgen

Ved at mindske industrielle kulstofemissioner, styrke genanvendelse, optimere brugen af ressourcer og øge incitamenterne til en cirkulær økonomi.

I Nordic Waves Group søsætter vi vores strategier ud fra en grundlæggende vision om at bidrage til indfrielsen af FN’s 17 globale mål og vælger partnere baseret på en fælles determination.

I dag udgør plast en alvorlig miljørisiko. Selv om dette skyldes en kombination af årsager, beror en stor del af overdreven produktion af ny plast kombineret med et højt niveau af engangsbrug.

Ikke desto mindre er plastik fremragende til genanvendelse – hvilket overgår alternativerne til enten at afhænde det til lossepladser eller forbrænde det, hvilket fører til mere produktion og yderligere unødvendige kulstofemissioner.

Ved at bruge færre materialer og øge genanvendelse får vi mere værdi ud af mindre. Samtidig er overgangen til en mere cirkulær økonomi et væsentligt skridt til realiseringen af ​​FN's 17 globale mål.

EN BRYDNINGSBØLGE

Vi mener, at det er vores ansvar at bidrage til den globale indsats for at forbedre vores planets tilstand.

Vores fokus beror ikke alene på at ændre mekanismerne i det industrielle maskineri indefra men også i aktivt at engagere os i projekter, der er med til både at ændre praksis samt genoprette skader forvoldt af tidligere tiders uansvarlige vaner og metoder.

Afspil video

150M

8 millioner tons plast havner hvert år i verdenshavene. Det samlede konservative skøn er, at over 150 millioner tons plast befinder sig i havene i dag.

400mt

I løbet af de sidste fire årtier er den globale plastproduktion blevet firedoblet. Verden producerede omkring 400 megaton plast i 2015.

91%

91% af alt plast, der nogensinde er produceret, er ikke blevet genanvendt.

79%

CO2-udledningen af genbrugsplast blev målt til at være 79% lavere end for nyt plastmateriale.

Nordic Waves Group ApS

KØBENHAVN NV

+45 23 24 85 59

info@nordicwaves.org