UPCYCLING THROUGH INNOVATION

NWG - Nordic Waves Group

Arbejder gennemtænkt i dag for en lysere fremtid i morgen

I NWG arbejder vi for et velstående og klimatilpasset samfund, der baserer sig på en cirkulær økonomi med minimal udledning af kulstof.

Vi arbejder med ressourceoptimering og for at skabe innovative løsninger gennem viden, netværk og projektsamarbejder, der forener bæredygtige interesser med de økonomiske.

Vi arbejder med genanvendelsesmodeller, der opgraderer eller omdanner spildmaterialer, og tager udgangspunkt i ressourceeffektivisering, værdikædeoptimering, og industrielle symbioser. 

Gennemtænkte løsninger kan inspirere til en bedre og kontinuerlig cirkulation af værdi. NWG arbejder tæt med omhyggeligt udvalgte partnere, der deler vores vision om at omdanne traditionel erhversvirksomhed ved en øget cirkulær økonomi, reduceringen af spild og minimering af CO2-aftryk.

Ved at bruge færre nye materialer og øge genanvendelse får vi mere værdi ud af mindre. Samtidig er overgangen til en mere cirkulær økonomi et væsentligt skridt mod realiseringen af ​​Paris-aftalen og FN's 17 Verdensmål.

FORMÅL

Nordic Waves Group er sat i verden for at optimere måden hvorpå vi behandler jordens ressourcer.

Vi vil sænke udledningen af menneskeskabte drivhusgasser, og aktivt bidrage til at genoprette jordens økosystemer. Vi arbejder for at mindske CO2 udledningen i bygge- og anlægsbranchen, og tror på, at vi ved hjælp af investering og innovation kan forbedre måden vi udvikler vores byer og samfund på.

Vi finder cirkulær ressourceøkonomi i samspil med implementeringen af grønne teknologier, som vejen frem til at løse urbaniseringen og den stigende befolkningsvækst til verdens storbyer. Vi arbejder for, at afprøvede og velfungerende klimarelevante teknologier finder vej til verdens brændpunkter og implementeres der hvor behovet er størst.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores arbejde eller er interesseret i et samarbejde.

Nordic Waves Group ApS

NØRREBROGADE 20, 1.

2200 KØBENHAVN N

+45 23 24 85 59

info@nordicwaves.org